header i1

Cases

Case 1

Twee oliemaatschappijen gaan samen. Hun ICT infrastructuren zijn erg verschillend, en ze besluiten te kiezen voor de meest geavanceerde van de twee: die gebaseerd op Unix, Ethernet, Microsoft en IP. Tholhuijsen zorgt voor integratie van de twee infrastructuren op basis van dit besluit, en zorgt voor overgangsmaatregelen. Binnen korte tijd worden de protocollen gestandaardiseerd en zorgt Tholhuijsen voor een eenduidig IP nummerplan dat binnen één jaar in alle Benelux vestigingen wordt doorgevoerd.

 

Case 2
Een aantal grote kabelbedrijven gaan samen, en delen de landelijke infrastructuur voor TV, PpV video, telefonie en Internet. De invoering van deze diensten gebeurt in een groot aantal deelprojecten, waarbij projectorganisatie, technologie en fasering onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen zijn. Tholhuijsen brengt de huidige en gewenste infrastructuur letterlijk in kaart, en biedt zo een sterk coördinatie-hulpmiddel voor de korte- en middellange termijn.

 

Case 3
Een van de grootste globale toeleveranciers in de automotive industrie streeft naar een wereldwijd data- en voice netwerk, en hanteert daarbij een single vendor beleid. Tholhuijsen speelt een belangrijke rol bij de afstemming van de eisen van deze klant, en de mogelijkheden en ontwikkelingen bij de globale communicatie-leverancier. Op basis van zeer regelmatig overleg en vergaand vertrouwen ontstaat een leverancier-klantrelatie die hoort bij het beste wat er bij een single vendor aanpak mogelijk is.

 

Case 4
Een internationale nederlandse bank heeft een aantal grote kantoren in de Londonse city. Het DWDM netwerk tussen de 7 vestigingen biedt voldoende capaciteit, maar wordt door de bank als te weinig stabiel ervaren. Tholhuijsen brengt de problemen in overleg met alle partijen (carrier, klant, outsourcing party) in kaart en neemt een aantal correctieve acties op het netwerk. Restultaat: na 7 maanden is het vertrouwen in het netwerk hersteld en wordt het als basis gezien voor nieuwe diensten.

 

Case 5
Een retail-keten wil de communicatie tussen zijn 300 vestigingen in Nederland en het hoofdkantoor verbeteren. Tholhuijsen doet het voorstel voor een van de eerste IP VPN's in Nederland gebaseerd op multi-vendor Internet verbindingen (kabel, ADSL) en betaalbare single-box (modem, router, encrypter, DHCP server etc.) apparatuur.