• Home

Tholhuijsen Consultancy

SURFnet publiceert IPv6 security document

22 april 2014 - SURFnet brengt deze maand een IPv6 security document uit. Het gaat om een bespreking van de kenmerken van IPv6 die speciale aandacht behoeven in verband met de veiligheid. Voor alle genoemde aspecten worden waar mogelijk maatregelen genoemd om risico's te verminderen.

Het document is in opdracht van SURFnet geschreven door Iljitsch van Beijnum. Van Beijnum is ook de auteur van het standaardwerk Running IPv6. Zijn jarenlange ervaring met IPv6 implemetaties en publicaties gebruikt hij om kort en bondig de belangrijkste veiligheidsrisico's van IPv6 en de tegenmaatregelen te bespreken. Het document bestaat in een Engelstaligeen een Nederlandstaligeversie.