header i56

IPv6

Het huidige Internet protocol, IPv4, stamt van bijna 30 jaar geleden, en heeft een adresruimte die voor de toenmalige plannen ruim voldoende was. Sinds begin jaren 90 is in de Internetgemeenschap het bewustzijn ontstaan dat bij het veelzijdige verwachte gebruik, het totaal aantallen adressen in het begin van de 21e eeuw volledig in gebruik zou kunnen zijn. De mogelijkheid van verdere groei van Internet zou daarmee geblokkeerd worden.

Dit heeft geleid tot Internet Protocol versie 6 (IPv6) dat sinds 1998 actief is. Het probleem van adrestekort is tot nu toe opgelost door voornamelijk Network Address Translation (NAT), waardoor het werkelijk tekort aan adressen ongeveer tien jaar is uitgesteld. In de Internet gemeenschap wordt nu echter breed de berekende voorspelling ondersteund dat in 2011 de adresvoorraad uitgeput zal zijn. Voorspellingen als deze zijn eerder gedaan, en hebben onder andere geleid tot de Syntens publicatie ‘De overgang naar een sneller en veiliger internet/Hoe ondernemend Nederland zich optimaal voorbereidt op de introductie van de nieuwe internettaal Ínternet Protocol versie 6’ (2005).