header i56

Het probleem

Het bewustzijn van het concrete probleem van adrestekort is één zaak, het bewustzijn van het tekort aan mankracht in de aanloop daarnaartoe een andere. Verschillende bronnen noemen het verwachte tekort aan gekwalificeerd personeel om de overgang van IPv4 naar IPv6 op tijd voor elkaar te hebben. Tevens zullen bij late actie de kosten van de noodzakelijke aanpassingen hoger zijn dan bij een geplande en beheerste overgang.