header i56

Oplossingsvoorstellen

Aan de noodzaak tot overgaan op IPv6 wordt niet getwijfeld, met andere woorden: de vraag is niet ‘of’ maar wanneer. De overheid kan op verschillende manieren stimuleren dat het ‘wanneer ‘ naar een tijdstip wordt gebracht dat planning en beheersing verbetert. Een infrastructuur-project als IPv6 zou op deze manier kunnen passen in de mix van instrumenten om de economische crisis van dit moment te verzachten. Mogelijke maatregelen zijn:

  • gerichte en inhoudelijke publiciteit mbt tot de bewustwording
  • financiële hulp bij beleid, planning en implementatie
  • opnemen van IPv6 bij overheids-aanbestedingen